Over Klaver Creative Control

Klaver Creative Control

Klaver Creative Control biedt ondernemers gedegen en origineel bedrijfsadvies, webadvies en zakelijke coaching. Aan de hand van de bedrijfsnaam van Klaver Creative Control zal hieronder nader worden uiteengezet waar Klaver Creative Control voor staat.

Klaver
Klaver Creative Control is in 2012 opgericht door Piet-Wim Klaver. Piet-Wim werd op dat moment al  ingehuurd door diverse bedrijven voor advies,  coaching en interim controlling werkzaamheden. Om zijn dienstverlening nog verder te professionaliseren en verder uit te bereiden heeft hij  in 2012 besloten om Klaver Creative Control B.V. op te richten.

Creative
Creative staat voor creativiteit en innovativiteit. Creativiteit en innovativiteit bij het maken van keuzes en het vinden van oplossingen. Om een onderneming in goede banen te leiden zullen veel keuzes moeten worden gemaakt en oplossingen moeten worden gevonden. Vaak is creativiteit en innovativiteit bij het maken van deze keuzes en het vinden de oplossingen van essentieel belang.  Zowel op strategisch niveau bij vragen als: Hoe blijf ik mijn concurrentie voor? Of hoe blijven mijn producten of diensten onderscheidend?. Als op operationeel niveau: Hoe kan dit proces eenvoudiger en efficiënter? Of hoe kunnen wij deze projecten sneller en naar meer tevredenheid af ronden?

Klaver Creative Control probeert samen met u met een bredere blik (ruimere kaders en andere inzichten) naar dit soort vragen te kijken waardoor creatievere en innovatievere oplossingen worden gevonden en het onderscheidend vermogen van uw onderneming kan worden vergroot.

Control
Control staat voor het beheersen van ondernemingen. Bij control wordt vaak gedacht aan controleren: “toezicht houden op”(bron: van dale), hetgeen natuurlijk van groot belang is voor de een goede beheersing van een onderneming.  Het gedegen toezicht houden op (en inzicht hebben in) een onderneming is slechts één aspect van een goede beheersing van een onderneming.

Achteraf goed inzicht hebben in de prestaties van een organisatie is namelijk vooral belangrijk om  de organisatie te kunnen bijsturen. Control staat dan ook voor strategieontwikkeling en bijsturen, om op basis van verkregen informatie en inzichten de nieuwe koers te bepalen en beleid verder uit te zetten. Om deze nieuwe koers te kunnen bepalen zal niet alleen informatie moeten worden verkregen uit de eigen organisatie maar zal ook informatie moeten worden geraadpleegd uit externe bronnen die relevant zijn voor de onderneming.

Op basis van de nieuw koers en het nieuw beleid zal de onderneming vooral operationeel goed moeten “draaien”. Processen dienen efficiënt en effectief te verlopen. De personele organisatie moet gemotiveerd zijn om zich met volledige inzet in te zetten voor doelen van de onderneming. Daarnaast dienen automatisering en overige faciliteiten optimaal bij te dragen aan de onderneming. Deze operationele control is natuurlijk ook van groot belang een gedegen beheersing van de organisatie.

Klaver Creative Control houdt rekening met al deze aspecten van control van uw onderneming zowel op strategisch als operationeel niveau. Zodat uw onderneming optimaal kan worden ingericht en de juiste keuzes kunnen worden gemaakt.

Heeft u interesse?
Bent u mogelijk geïnteresseerd in de dienstverlening van Klaver Creative Control? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak zodat wij kunnen kijken wat Klaver Creative Control voor u betekenen